Dokument

På grund av GDPR har vi valt att inte lägga upp dokument direkt på webbsidan.

Däremot finns alla dokument för medlemmarna om ni bara frågar. Vi har allt på en Google drive så det går att dela ut till enskilda personer som behöver ha tillgång till våra dokument.
Frostheims styrelse är helt transparent, vill man veta nått så får man veta men vi måste hålla oss till svensk lag och inte dela uppgifter om personer.

 

 

www.frostheim.se