Ämbetsmän

frostheims styrelse

Ordförande (2020 – Zakarias ”Zacke” Persson, Herr Egil Drakhufvud)
Kassör (2020 – Peter Törlind, Herr Karl Alrune)
Sekreterare (2020  –  Johan Åström, Herr Eldgrim den Talföre)

frostheims sca-ämbeten

Drots (samma som ordförande)
Skattmästare (samma som kassör)
Krönikör (samma som sekreterare)
Härold – Håller koll på rangrullan och registreringar i föreningen (Countess Anna von Urwald)
Chatelaine –  Hjälper nybörjare (Eino Karjalainen)
Master of arts and Science – Person som har hand om hantverket i stort i föreningen. (Master/Vicomte Svartulvur Kåte)
HF-Marsk – Ansvarig för heavy fighting i föreningen (Herr Egil Drakhufvud, Väpnare till Sir Brendan the Tired)
Fäkt-Marsk – Ansvarig för fäktningen i föreningen (Herr Karl Alrune)
Target-Archery Marsk – Ansvarig för bågskyttet i föreningen ( Herr Eldgrim den Talföre )

vad betyder alla dessa ämbeten?

Ordförande, Sekreterare och Kassör
De här titlarna brukar väl de flesta ha en ganska god uppfattning om. Övriga ämbeten hör i någon form till leken och ingår egentligen inte i styrelsen även om styrelsen naturligtvis tar hänsyn till deras åsikter.

Drots
Drotsen är den som enväldigt bestämmer i en kanton (lokalavdelning) i SCA. Formellt är drotsen enväldig och utses av sin överordnade drots på furstendömesnivå. I praktiken lyssnar alltid den furstliga drotsen till inbyggarnas åsikt i drotsfrågan och kantondrotsen brukar alltid lyssna till sina undersåtar i viktiga beslut. Därför råder trots enväldet full demokrati. Normalt brukar ordföranden i föreningen vara drots, men det kan vara olika personer.

Skattmästare
Skattmästare är bara ett annat namn för kassör. Hans uppgift är att förvalta och föra bok över föreningens tillgångar samt att driva in skatten (ta emot medlemsavgiften).

Kastellan, Chatelaine
Kastellanen (Chatelain i SCA) är den som tar hand om nya medlemmar och informerar om föreningen och dess aktiviteter. Det är också hon som har hand om föreningens utlåningskläder, sk. Gold Key.

Krönikör
Krönikören har huvudsakligen ansvar för denna hemsida, det är även honom du kan höra av dig till om du vill publicera en artikel, eller hittar något pressmaterial som inte finns publicerat här.

Härold
Härolden är den lokala representanten för heladikerämbetet. Han skall hålla reda på vad som bestäms i föreningen/kantonen/lagsagan, han skall hjälpa medlemmarna med råd angående medeltida namn och heraldiska vapen och han skall ropa ut de meddelanden drotsen/lagmannnen vill ha utropade. Härolden är ibland samma person som sekreteraren.

Marsk
Marsken har hand om allt som har med strid och rustningar att göra. Det är hans uppgift att se till att ingen blir skadad då man fäktas. I vissa fall kan man ha fäktmarsk som har hand om värjfäktningen och en bågskyttemarsk som håller i bågskyttet.

Minister of Arts and Science (MoAS)
MoAS (Konst och vetenskapsansvarige) ansvarar för hantverket och de övriga aktiviteterna i föreningen som inte är strid- eller festrelaterade. Det kan röra sig om dans, musik eller gyckel, likaväl som träslöjd eller rustningsbygge. Det är naturligtvis inte nödvändigt att MoAS:en själv håller i aktiviterna, utan han fungerar sammanhållande.

www.frostheim.se