Ämbetsmän

frostheims styrelse

Ordförande (2022 – Johan Åström, Herr Eldgrim den Talföre)
Kassör (2022 – Nils Jansson, Herr Styrmir )
Sekreterare (2022  –  Oscar Hinkkanen, Lord Eino Karjalainen )

Ledamöter: , Zakarias Persson (Baron Egil Drakhufvud), Annette Edström (Fru Ragnhild Jägerhorn)
Suppleanter: Jenny Åström (Fru Fridha Eriksdotter), Tobias Nilsson (Drotin Alfarinn Refr) Anna Gezelius (Fru Ena Iliansdotter)

frostheims sca-ämbeten

Drots (Herr Eldgrim den Talföre)
Skattmästare (Herr Styrmir)
Krönikör (Baron Egil Drakhufvud, Väpnare till Sir Brendan the Tired)
Härold – Håller koll på rangrullan och registreringar i föreningen (Fru Fridha Eriksdotter)
Kastelan(Chatelaine) –  Hjälper nybörjare (Lord Eino Karjalainen)
Master of arts and Science(Moas) – Person som har hand om hantverket i stort i föreningen. (Kareina Talventytär)
HF-Marsk – Ansvarig för heavy fighting i föreningen (Baron Egil Drakhufvud, Väpnare till Sir Brendan the Tired)
Fäkt-Marsk – Ansvarig för fäktningen i föreningen (Herr Karl Alrune)
Bågskytte-Marsk – Ansvarig för bågskyttet och kastvapen i föreningen (Drotin Alfarinn Refr)
Borgherre – Ansvarig för föreningslokalen på Grundet (Herr Eldgrim den Talföre)

vad betyder alla dessa ämbeten?

Ordförande, Sekreterare och Kassör
De här titlarna brukar väl de flesta ha en ganska god uppfattning om. Övriga ämbeten hör i någon form till leken och ingår egentligen inte i styrelsen även om styrelsen naturligtvis tar hänsyn till deras åsikter.

Drots
Drotsen är den som enväldigt bestämmer i en kanton (lokalavdelning) i SCA. Formellt är drotsen enväldig och utses av sin överordnade drots på furstendömesnivå. I praktiken lyssnar alltid den furstliga drotsen till inbyggarnas åsikt i drotsfrågan och kantondrotsen brukar alltid lyssna till sina undersåtar i viktiga beslut. Därför råder trots enväldet full demokrati. Normalt brukar ordföranden i föreningen vara drots, men det kan vara olika personer.

Skattmästare
Skattmästare är bara ett annat namn för kassör. Skattmästarens uppgift är att förvalta och föra bok över föreningens tillgångar.

Kastellan, Chatelaine
Kastellanen (Chatelaine i SCA) är den som tar hand om nya medlemmar och informerar om föreningen och dess aktiviteter. Det är också hon som har hand om föreningens utlåningskläder, sk. Gold Key.

Krönikör
Krönikören har huvudsakligen ansvar för denna hemsida, det är även till krönikören du kan höra av dig till om du vill publicera en artikel på vår hemsida.

Härold
Härolden är den lokala representanten för häroldsämbetet. Härolden skall hjälpa medlemmarna med råd angående medeltida namn och heraldiska vapen och härolden skall ropa ut de meddelanden drotsen/lagmannnen vill ha utropade.

Marsk(Marshal)
Marsken har hand om allt som har med strid och rustningar att göra. Det är marskens uppgift att se till att ingen blir skadad då man utövar vår kampstil. Frostheim har en marsk för varje del, Heavy Fighting, Fäktning och bågskytte(+kastvapen).

Konst och vetenskapsansvarig, Minister of Arts and Science (MoAS)
MoAS (Konst och vetenskapsansvarige) ansvarar för hantverket och de övriga aktiviteterna i föreningen som inte är strid- eller festrelaterade. Det kan röra sig om dans, musik eller gyckel, likaväl som träslöjd eller rustningsbygge. Det är naturligtvis inte nödvändigt att MoAS:en själv håller i aktiviteterna, utan han fungerar sammanhållande.

www.frostheim.se