Ämbetsmän

frostheims styrelse 2024

Ordförande Zakarias Persson (Baron Egil Drakhufvud, OP),
Kassör  Nils Jansson (Herr Styrmir)
Sekreterare  Jenny Åström (Fru Fridha Eriksdotter)

Ledamöter: ,  Andreas Aronsson (Herr Stig Rhenhierta), Annette Edström (Fru Ragnhild Jägerhorn)
Suppleanter:  Johan Åström (Herr Eldgrim den Talföre)

frostheims sca-ämbeten

Drots Baron Egil Drakhufvud, OP
Skattmästare Herr Styrmir
Krönikör Baron Egil Drakhufvud, Väpnare till Sir Brendan the Tired
Härold  Fru Fridha Eriksdotter
Kastellan  Lord Eino Karjalainen
Konst och vetenskapsansvarig (Moas) Fru Ragnhild Jägerhorn
HF-Marsk Baron Egil Drakhufvud, Väpnare till Sir Brendan the Tired
Fäkt-Marsk Herr Stig Rhenhierta
Bågskytte-Marsk Drotin Alfarinn Refr
Kastvapenmarsk Lady Iódís Gandr
Borgherre  Herr Eldgrim den Talföre

vad betyder alla dessa ämbeten?

Ordförande, Sekreterare och Kassör
De här titlarna brukar väl de flesta ha en ganska god uppfattning om. Övriga ämbeten hör i någon form till leken och ingår egentligen inte i styrelsen även om styrelsen naturligtvis tar hänsyn till deras åsikter.

Drots (Senechal)
Drotsen är den som enväldigt bestämmer i en kanton (lokalavdelning) i SCA. Formellt är drotsen enväldig och utses av sin överordnade drots på furstendömesnivå. I praktiken lyssnar alltid den furstliga drotsen till inbyggarnas åsikt i drotsfrågan och kantondrotsen brukar alltid lyssna till sina undersåtar i viktiga beslut. Därför råder trots enväldet full demokrati. Normalt brukar ordföranden i föreningen vara drots, men det kan vara olika personer.

Skattmästare (Exchequer)
Skattmästare är bara ett annat namn för kassör. Skattmästarens uppgift är att förvalta och föra bok över föreningens tillgångar.

Kastellan, (Chatelaine)
Kastellanen  är den som tar hand om nya medlemmar och informerar om föreningen och dess aktiviteter. Det är också den som har hand om föreningens utlåningskläder, sk. Gold Key.

Krönikör (Chronicler)
Krönikören har huvudsakligen ansvar för denna hemsida, det är även till krönikören du kan höra av dig till om du vill publicera en artikel på vår hemsida.

Härold (Herald)
Härolden är den lokala representanten för häroldsämbetet. Håller koll på rangrullan och registreringar i föreningen. Härolden skall hjälpa medlemmarna med råd angående medeltida namn och heraldiska vapen och härolden skall ropa ut de meddelanden drotsen/lagmannnen vill ha utropade.

Marsk (Marshal)
Marsken har hand om allt som har med strid och rustningar att göra. Det är marskens uppgift att se till att ingen blir skadad då man utövar vår kampstil. Frostheim har en marsk för varje del, Heavy Fighting, Fäktning, Bågskytte och Kastvapen.

Konst och vetenskapsansvarig, (Minister of Arts and Science MoAS)
MoAS ansvarar för hantverket och de övriga aktiviteterna i föreningen som inte är strid- eller festrelaterade. Det kan röra sig om dans, musik eller gyckel, likaväl som träslöjd eller rustningsbygge. Det är naturligtvis inte nödvändigt att MoAS:en själv håller i aktiviteterna, utan den fungerar sammanhållande.

Borgherre
Ansvarig för föreningslokalen på Grundet.

www.frostheim.se