Vad betyder dessa titlar och utmärkelser?

Till frostheims Rangrulla

Nordmarks titlar

Sköldebrev (AoA – Award of Arms)
Detta är den första typ av utmärkelse man får innom SCA. Den tilldelas de som varit aktiva i föreningen och på andra sätt visat framfötterna! Denna titel är giltig på SCA nivå, dvs i hela världen!

Gyllene Bandet.
Ges för hårt och uthålligt arbete för furstendömet samt en vilja att ställa sina kunskaper till förfogande för andra.

Vita Portens Väktare. (VPV)
Ges dem som visat sig vara ridderliga, skickliga i vapenbruk, och villiga att undervisa andra. Denna utmärkelse ges för alla typer av kämpalek som godkänts i furstendömet.

Ljusorden.
Ges till dem som har visat skicklighet inom konst och vetenskap, liksom viljan att dela med sig av sin kunskap till andra.

Saladins Ring
Ges till dem som visat ovanlig höviskhet, omtanke och ridderlighet.

Nordmarks Carneol
Kan ges till den eller de som arbetat och ansträngt sig för att återge känslan av den ljusa Medeltiden.

Nordmarks Malakit
Kan ges till den eller dem som ägnat sig åt studier av tidsperioden som återskapas i SCA och använt resultatet av dessa studier för Nordmarks väl.

Nordmarks sparre
Ges till dem som arbetar/arbetat för Normarks väl men ej är boendes inom dess gränser.

NORDMARK BARN UTMÄRKELSER

Nordmarks Ekorre
Ges till de barn i Nordmark som aktivt deltagit på minst 10 evenemang och visat ett intresse för aktiviteterna som genomförts där.
Badge: En vit ekorre på bakgrund av Nordmarks färger.

Nordmarks Hare
Ges till de barn som aktivt visat stor hjälpsamhet och i detta varit en förebild för andra och som ivrigt arbetat i och för furstendömet.
Badge: En vit hare i språng på bakgrund av Nordmarks färger.

Nordmarks Enhörning
Ges till de barn som utmärkts sig genom att visa ett stort intresse, förmåga och talang inom konst och vetenskap.
Badge: En vit enhörning alt. ett vitt enhörningshuvud på bakgrund av Nordmarks färger.

Nordmarks Lejon
Ges till de barn som visat prov på ridderligt beteende och aktivt deltagit i någon form av kämpalek för barn.
Badge: Ett vitt lejon på bakgrund av Nordmarks färger.

Drachenwalds titlar

Dessa titlar är de som ges ut inom Drachenwald (Europas kungadöme), det vill säga på kungadömesnivå. Dessa titlar står högre än de som finns på furstedömesnivå och är mycket svårare att få.

På drachenwalds hemsida finns dessa utmärkelser mer utförligt.
http://www.drachenwald.sca.org/Herald/awards.php

The popular Company of Sojourners (PCS)
Ges på kungaparets gunst till de medlemmar som lämnar eller har lämnat Drachenwald och som har bidragit till Drachenwald.

The Kings Order of the Companions of Albion.
Ges av Kungen till de medlemmar som han anser vara värdig att framhållas för uppvisande av exemplarisk chevalleri, ärbarhet eller service. Det rekomenderas att kungen inte delar ut denna order mer än en gång per regeringsperiod.

The Queen’s Order of the Courtesy of Drachenwald.
Ges av Drottningen till de medlemmar som hon anser vara värdig att framhållas för uppvisande av exemplarisk chevalleri, ärbarhet eller service i kungarikets alla nivåer eller SCA generellt.

Sigillum Coronæ
Ges för personlig tjänst till kungaparet.

Dragon’s Tear
Förtjänstfullt anordnande av evenemang.

Dragon’s Bowl
Ges på kungaparets gunst till de medlemmar som har uppvisat uppmärksamhet till autenticitet värd att uppvisa som föredöme.

Dragon’s Jewel
Ges till barn (under 12 år) som har utmärkt sig genom tjänst.

Dragon’s Pride
Ges till barn (under 12 år) som har utmärkt sig genom konst och vetenskap.

The Hospitaler of Albion
Ges till de som har visat osjälvisk tjänst till Kronan eller Drachenwald under dess resor till event utanför Drachenwald.

Order of the Silver Guard
Liknande titel som Vita Portens Väktare men på kungadömes nivå.

Order of the Panache
Liknande titel som Ljusordern men på kungadömes nivå.

Orden des Linquistringes
Liknande titel som Gyllene bandet men på kungadömes nivå.

Order of the Rose
Ges till avgående consorter, dvs den som inte vann kronan.

Ordo Annuli (Ringens orden) eller Ordo Annulorum (Ringarnas orden)
Ringens orden är dedikerad till excellens och exempel på en extraordinär nivå. Ringens orden är indelad i tre avdelningar: Ordo hirundinis, Ordo cygni och Ordo alae.

Ordo Hirundinis Denna är en “grant of arms” ger titeln bäraren titeln “honorable lord/lady”
De som arbetar för att möjliggöra den speciella skönheten som är Drachenwald och därigenom skapar sin egen skönhet, samlas i Ordo Hirundinis, Svalans sällskap, eftersom de har utmärkt sig genom överlägsen service inom kungariket.

Ordo Cygni
De sällsynta följeslagarna i Ordo Cygni, Svanens sällskap, har utmärkt sig själva genom överlägsen prestation inom konst och främjande av skönhet och kunskap i Drachenwald. Denna är en “grant of arms” ger titeln bäraren titeln “honorable lord/lady”

Ordo Alae
Följeslagare i Ordo Alae, Vingens sällskap, har uppvisat överlägsna förmågor inom sina kämparaktiviteter i Drachenwald. Alla Drachenwalds utövare av stridskonst som visar hög skicklighet i kronans ögon är förenade i detta sällskap, utan åtskillnad mellan fäktare, kämpar, bågskyttar och andra stridande. Denna är en “grant of arms” ger titeln bäraren titeln “honorable lord/lady”

Order of the Companions of Albion
Drachenwalds mest prestigefyllda utmärkelse och ges för ridderlighet, höviskhet och outtrötterlig tjänstvillighet samt hängivenhet att sätta andras behov framför sina egna. Utdelas av kungen. Dess symbol är en svart drakklo i en cirkel där vänstra halvan är gul och den högra halvan röd.

Gemensamma titlar

Dessa titlar är gemensamma över hela SCA och finns i alla kungariken.

De tre pärerna är ordnar som innebär ett åtagande att fortsätta att främja och guida i sitt område och vara ett föredöme för alla.

Order of Knighthood
Riddarna inom SCA, de absolut bästa på slagfältet. Har rätt att bära kedja, sporrar och vitt bälte, bär titeln Sir

Order of the Laurel OL
De bästa inom konst och vetenskap innm SCA. Har rätt att använda titeln Master

Order of the Pelican OP
Den högsta titel man kan få för tjänst inom SCA. har rätt att använda titeln Master

Titlar efter att ha suttit på en tron (ie landed titles), endast sittande högheter har högre rang.

Vicomte/vicomtessa (Viscount/Viscountess)
Ges till de som har som har varit Furste/Furstinna vid deras avgång om de suttit hela perioden.

Greve/Grevinna, Jarl (Count/Countess)
Ges till de som har som har varit Kung/Drottning en gång vid deras avgång om de suttit hela perioden.

Hertig/Hertiginna, Hertogi (Duke/Duchess)
Ges till de som har som har varit Kung/Drottning två gånger vid deras avgång om de suttit hela perioden.

Baron/Baronessa (Baron/Baroness)
Finns i 3 varianter, Landed Baron/Baroness, Court Baron/Baroness och Founding Baron/Baroness.
Den första är den som just nu sitter som baron/baronessa över ett baroni under den tid man sitter som baron/baronessa. Den andra ges ut av kungen och är en titel man får behålla, Den tredje är för de baronpar som sitter först på tronen i ett nystartat baroni.

 

www.frostheim.se