Årsmöte 2024

2024-02-11
Tid: 13:00 till 15:30

Dags för årsmöte igen!
Vi håller till ute på Grundet i scouternas lokal.

De som inte kan närvara på mötet kan ansluta via Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/83900053124?pwd=aVNDTHkwRm8wQ0k2RXZ3Z2FuTkw5dz09

Mötes-ID: 839 0005 3124
Lösenord: 1337

Efter årsmötesförhandlingarna kör vi ett medlemsmöte och planerar verksamheten.

Motioner skickas till [email protected] senast 29 januari.

DAGORDNING:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av två justeringsmän (tillika rösträknare)
 7. Godkännande av dagordning
 8. Godkännande av eventuella tilläggspropositioner
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse
 10. Kassa och revisionsberättelse
 11. Fråga om avgående styrelsens ansvarsfrihet
 12. Behandling av motioner och propositioner
 13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 14. Fastställande av verksamhetsplan
 15. Val av ordförande, kassör, sekreterare, eventuella ledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor
 17. Val av valberedning
 18. Övriga val
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Väl mött!

 

 

Exportera till kalender via .ics fil

Genom att använda denna funtion kan du exportera detta event till din kalender via en .ics fil. Klicka på knappen så laddas filen ned, öppna filen så lägger den in den i din kalender. Om du använder en googlekalender, så kan du importera filen via webbinterfaced på kalender.google.comKalendarium

Läs mer
2024-06-26 till 2024-06-30

Broken arrow 2024

Tält/Bågskytte event
Flerdagsarsevent
Starttid: 14:00
Sluttid: 13:00
www.frostheim.se