Dags för årsmöte 2022

2022-02-19
Tid: 11:00 till 13:00

Nu är det äntligen dags för Frostheims årsmöte!
Vi möts på Zoom även detta år. Årsmötet är öppet för alla medlemmar och de som är intresserade av vår verksamhet.

Plats: Zoom (Klicka här)
Datum: 2022-02-19 (Lördag)
Tid: 11:00-13:00

DAGORDNING:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av två justeringsmän (tillika rösträknare)
 7. Godkännande av dagordning
 8. Godkännande av eventuella tilläggspropositioner
  (Propositioner skickas till [email protected] senast 2 veckor innan mötet)
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse
 10. Kassa och revisionsberättelse
 11. Fråga om avgående styrelsens ansvarsfrihet
 12. Behandling av motioner och propositioner
 13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 14. Fastställande av verksamhetsplan
 15. Val av ordförande, kassör, sekreterare, eventuella ledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor
 17. Val av valberedning
 18. Övriga val
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

 

Exportera till kalender via .ics fil

Genom att använda denna funtion kan du exportera detta event till din kalender via en .ics fil. Klicka på knappen så laddas filen ned, öppna filen så lägger den in den i din kalender. Om du använder en googlekalender, så kan du importera filen via webbinterfaced på kalender.google.comKalendarium

Läs mer
2024-06-26 till 2024-06-30

Broken arrow 2024

Tält/Bågskytte event
Flerdagsarsevent
Starttid: 14:00
Sluttid: 13:00
www.frostheim.se