Frostheims TODO-List

Detta är frostheims "TODO" list, saker vi i föreningen behöver göra ute på grundet.
Om du vill hjälpa till med någon punkt, hör av dig till styrelsen via [email protected]
och om du gjort något så det är klart, hör av dig så vi kan pricka av det på listan!


Tack för att du hjälper Frostheim.

1 Utsidan av Sandnäsbaracken

(Samordning med scouterna)

1.1 Skrapa fasaden
1.2 Grundmåla fasaden
1.3 Byta ut den dåliga panelen.
1.35 Täckmåla hela utsidan.
1.4 Rullstolsramp, för att komma in i Sandnäsbaracken

(Samordning med scouterna)

Kommer även att underlätta när vi plockar in/ut material.

2.2 Tillverka och montera fönsterluckor till fyra fönster på huset

(Sandnäsbaracken). Två fönster på framsidan och de främre på båda gavlarna.
Luckorna ska vara låsbara, helst från insidan.

2.5 Bygga igen hålet till höger om förrådsdörren, samt lista runt hela dörren
2.7 sandviksbaracken stora rummet till vänster

 prata med scouterna om att röja 
upp och använda som samlingsrum.

2.8 skorstenen och kaminen

Kolla status på kallrasskyddet i skorstenen (madrass)

kolla status på skortenen

 

3.2 Märka upp hyllorna med vad som ska vara på en viss plats.

påbörjat men ej klart

 

3.3 Montera en modernare låskista i dörren till förrådet.

finns en kista med nyckel liggande i förrådet. men det behöver byggas om lite i dörren

4 Bågskyttebanan

Märka upp skjutavstånd i marken på nått snyggt sätt. gärna visuellt för publik också

5 Stor inventering

Inventering av allt som finns i Frostheims ägor, utöver det som finns i förrådet.

5.1 Göra en inventering av vad som finns i förrådet.
5.2 Sortera och ordna upp i förrådet.
6. 1 Anslagstavla vid bommen, information om föreningarna på Grundet

(Samordning med scouterna och scoterklubben)

6.1 Genomgång av beckypaven.

Märka upp alla pinnar och delar, göra lista över vad som ska vara med

Sy en påse i tjockt tyg och fästa inventeringslistan på påsen inplastad

6.2 Genomgång av frostheimpaven

Märka upp alla pinnar och delar, göra lista över vad som ska vara med

Sy en påse i tjockt tyg och fästa inventeringslistan på påsen inplastad

6.2 Tillverka skylt, ”Här bor Frostheim…”

Info om vår verksamhet, styrelsen tar fram ett förslag på innehåll.

6.3 Genomgång av furstepaven

Märka upp alla pinnar och delar, göra lista över vad som ska vara med

Sy en påse i tjockt tyg och fästa inventeringslistan på påsen inplastad

6.4 Genomgång av olepaven

Märka upp alla pinnar och delar, göra lista över vad som ska vara med

Sy en påse i tjockt tyg och fästa inventeringslistan på påsen inplastad

Montera upp tält och se att alla delar finns.

Dokumentera med bilder på hur det ska sitta ihop.

7 Bygga en fightinglist.

Samordning med scouterna. modell behöver tas fram som går att ta ned vilket behöver tänkas igenom. vår gamla var inte 100% säker och vi ska inte bygga nått rackel.

 

 

7 Vatten

Dra in sommarvatten, från seniorstugan? (Samordning med scouterna)

Sågens gula skjutdörrar, fixa låset från insidan.

 (Där buttarna förvaras)

2.4 Koppla in el i köksdelen. Matning tas från förrådet.
2.3 Bygga igen hålet i golvet, inne i förrådet, vid avloppsröret.
2.1 Montera list runt yttre dörren till samlingslokalen, båda sidor om dörren.

List finns


Klart 20210601 av
2.3 Kolla upp skorstenen, då den ser ut att vara i dåligt skick högst upp.

Viss rasrisk föreligger nu!


Klart 20210601 av
2.6 Fixa till hallen

måla vitt istället för det blåa som är där nu.

piffa till den lite?


Klart 20210601 av
www.frostheim.se