7 Bygga en fightinglist.

Samordning med scouterna. modell behöver tas fram som går att ta ned vilket behöver tänkas igenom. vår gamla var inte 100% säker och vi ska inte bygga nått rackel.    

www.frostheim.se