6.4 Genomgång av olepaven

Märka upp alla pinnar och delar, göra lista över vad som ska vara med Sy en påse i tjockt tyg och fästa inventeringslistan på påsen inplastad Montera upp tält och se att alla delar finns. Dokumentera med bilder på hur det ska sitta ihop.

www.frostheim.se