1.4 Rullstolsramp, för att komma in i Sandnäsbaracken

(Samordning med scouterna) Kommer även att underlätta när vi plockar in/ut material.

www.frostheim.se