Best of Frostheim

På Norrskensfesten 2014 var det 30 års jubileum för Drachenwald och då ville Frostheim visa sin hantverksskicklighet och hur den har utvecklats genom tiderna. Därför så anordnades utställningen Best of Frostheim där alla innevånare i Frostheim hade möjlighet att visa upp hantverk, fokuset var inte bara att visa upp det bästa hantverket gjort, utan att även visa upp misstag som har gjorts och vad hantverkaren lärde sig från det.

Viking belt
Viking round shield
Decorative Mace
Decorative Mace
Decorative mace
Drachenwald Seal stamp
Laminated knife blades
Tablet woven belt
Tablet woven belt
Tablet woven belt
Three almoner´s purses
SvartulvR’s laurel cloak
Zibellino
Best of Frostheim
Pennular brooch
Vendel SCA helmet
Thors hammer
Oak chest
Vax tablet
Silver clip
Wooden spoons
Embroidered tunic
Embroidered tunic
Viking horn
Bearded axe
Quillion dagger
Balldock dagger
Weaving sword
Thors hammer in silver
Viking Chest
Coin stamp
Best of Frostheim
Flat bow with arrows
Viking sword

 

www.frostheim.se