Fäkthelg

2018-01-12 till 2018-01-14
Flerdagsarsevent
Starttid: 19:00
Sluttid: 16:00

Frostheim inbjuder alla fäktare till en fäkhelg med fokus på fäktning enligt Joachim Meÿer den 12-14 jan.

Huvudinstruktören kommer att vara Roger Norling som är känd som en av världens främsta instruktörer för renässansfäktning med fokus på Joachim Meÿer. Han är för närvarande instruktör på Joachim Meÿers Halben Stangen (Quarterstaff)  i Göteborgs Frifäktargille (GFFG) och jobbar nu med ett forskningsprojekt som studerar hela Joachim Meÿers fäktbok från 1570 och arbetar med både stav, långsvärd, dussack och dolk. Roger har redan hållit i mer än 50 workshops på nästan 30 evenemang runt om i världen.
Lektionspass kommer att inkludera Långsvärd och stav. Roger kommer även att hålla en föreläsning om Joachim Meÿer.

Vi får också möjlighet att göra några testhuggningar,  så om du har ta med dig ditt skarpa svärd. Naturligtvis finns det tid för massor med sparring.

Eftersom evenemanget bjuder in alla historiska fäktare från HEMA, SCA och liknande behöver man inte klä sig historiskt under träningen. Under banketten uppskattas ett försök till en historisk dräkt.

Evenemangsfakta

Evenemanget öppnar klockan 19.00 den 12 januari och slutar klockan 16.00 den 14 januari.

Evenemangsställe: Royal Rosvik, Klubbvägen 4, 945 33 Rosvik

Evenemangskostnad: 200 kr inklusive två frukostar och två luncher.vOm du är intresserad kan du också gå med i en enkel historisk bankett för ytterligare 150kr. Om du inte vill delta på banketten finns det en Pizza runt hörnet.

Betalningar: Bankgiro, 5729-8564 eller Swish 123 149 96 98 skriv Fäktningshelg och ditt namn

Autokrat: Karl Alrune (Peter Törlind) [email protected] 070-5472412

Ansvarig marsk: Countess Anna von Urwald (Peppi Nash)

Instruktör: Roger Norling

Preliminärt schema

Fredag 12 Jan
Kvällsfika/ snacks
Lördag 13 jan
8.30      Frukost
12.00    Lunch
15.00    Fika
15.30    Testhuggning
16.00    Öppen sparring
19.00    Historisk bankett
21.00    Föreläsning
Söndag
8.30     Frukost
12.00   Lunch
13.00   Öppen sparring
14.00   Frostheim mixed weapon tournament – Rapier & Dagger, Longsword, and S&B
15.00  Fika och städning
16.00 Event stänger
—————————————————————————————————————————————

Frostheim is inviting all fencers in the realm to a fencing weekend focus on fighting according to Joachim Meÿer Jan 12-14 2018.

The main instructor will be Roger Norling who is well-known as one of the world’s top instructors for Renaissance fencing with a focus on Joachim Meÿer. He is currently the instructor on Joachim Meÿer’s Halben Stangen (Quarterstaff) with the Gothenburg Free Fencer’s Guild (GFFG) an involved in a research project studying the whole of Joachim Meÿer’s 1570 treatise and works with both the staff, the longsword, the dussack and the dagger. Roger has already taught more than 50 workshops at nearly 30 events around the world.

Lectures will include Longsword, Meyer Quarterstaff.. Roger will also hold a Joachim Meÿer lecture.
We will also have the opportunity to do some test cutting so bring your sharp sword if you have one.

Because the event invites all historical fencers, there is no need to dress historical during the training.
During the banquet, an attempt for a historical costume is appreciated.

The event opens at 19:00 Jan 12:th and ends at 16:00 Jan 14:th.

Event site: Royal Rosvik, Klubbvägen 4, 945 33  Rosvik

Event cost: 200 kr including two breakfast and two lunches. If you are interested, you can also join a simple historical banquet for additional 150kr. If you don’t want to attend the banquet there is a Pizza place around the corner.

Payments: Bankgiro, 5729-8564 or Swish 123 149 96 98 write Fencing weekend and your name

Autocrat: Karl Alrune (Peter Törlind) [email protected] 070-5472412

Marchal in charge: Countess Anna von Urwald (Peppi Nash)

Instructor: Roger Norling

Exportera till kalender via .ics fil

Genom att använda denna funtion kan du exportera detta event till din kalender via en .ics fil. Klicka på knappen så laddas filen ned, öppna filen så lägger den in den i din kalender. Om du använder en googlekalender, så kan du importera filen via webbinterfaced på kalender.google.comKalendarium

Läs mer
2024-06-26 till 2024-06-30

Broken arrow 2024

Tält/Bågskytte event
Flerdagsarsevent
Starttid: 14:00
Sluttid: 13:00
www.frostheim.se