2.3 Bygga igen hålet i golvet, inne i förrådet, vid avloppsröret.

www.frostheim.se