2.5 Bygga igen hålet till höger om förrådsdörren, samt lista runt hela dörren

www.frostheim.se