6.3 Genomgång av furstepaven

Märka upp alla pinnar och delar, göra lista över vad som ska vara med Sy en påse i tjockt tyg och fästa inventeringslistan på påsen inplastad

www.frostheim.se