2.3 Kolla upp skorstenen, då den ser ut att vara i dåligt skick högst upp.

Viss rasrisk föreligger nu!

www.frostheim.se