3.2 Märka upp hyllorna med vad som ska vara på en viss plats.

påbörjat men ej klart  

www.frostheim.se