2.7 sandviksbaracken stora rummet till vänster

 prata med scouterna om att röja  upp och använda som samlingsrum.

www.frostheim.se