6.2 Tillverka skylt, ”Här bor Frostheim…”

Info om vår verksamhet, styrelsen tar fram ett förslag på innehåll.

www.frostheim.se